GRAFICKÝ DIZAJN A DTP

Prvá fáza vytvorenia Vašej reklamy je grafický návrh. Radi Vám pripravíme vizuál všetkých produktov a služieb, ktoré ponúkame. Či už potrebujete nové logo, redesign, kompletnú fi remnú identitu, navrhnúť banner, tabuľu alebo vizualizáciu označenia vozidla alebo výkladu, naši grafi ci sú Vám k dispozícii. Veľké plus je, že toho robíme pod jednou strechou naozaj mnoho a všetky dáta bezpečne archivujeme, a tak pri opakovanej zákazke je proces výroby rýchlejší. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou toho, že grafi cké návrhy zohľadňujú aj technologické možnosti a obmedzenia pri výrobe.

• logo
• fi remná identita
• dizajn manuál
• tlačoviny
• návrh označenia vozidiel
• návrh označenia výkladov
• DTP a úprava súborov do tlače
• vizualizácia
• kaligrafi cké a ručne kreslené nápisy
• retuš, digitalizácia a iné

Samolepky.sk | Všeobecné podmienky | Právna informácia - Objednávka ŠPZ | Kontakt